Kids & CoZekerheden

De reizen naar de hotels in de landen Griekenland, Bulgarije, Macedonië, Turkije, Portugal en Spanje worden georganiseerd door Maris Life Eenoudervakanties. www.marislife.nl 
Maris life is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.

ANVR Reisvoorwaarden
Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR brochure 2008, die u hieronder kunt downloaden. Gebeurt dat niet, vraagt u er dan om. De brochure bevat tevens de ANVR Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie (www.anvr.travel).

 

ANVR Brochure
De ANVR brochure is een gezamenlijke uitgave van de Vereniging ANVR Reisorganisatoren en de Vereniging van ANVR Reisagenten. De ANVR brochure van 2008 kunt u op deze pagina in pdf formaat downloaden.

Download hier de ANVR Brochure.
Download hier de ANVR Boekingsvoorwaarden.
Download hier de ANVR Reisvoorwaarden.

 

SGR
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. de SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.
Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl

 

Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door overmacht (bijv. natuurramp) veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Kijk voor meer informatie op www.calamiteitenfonds.nl.